Strona główna POWIATY Stop Pożarom Traw

Stop Pożarom Traw

Apel do mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski o zachowanie obywatelskiego obowiązku o dbałość i ochronę środowiska oraz nie wypalania traw na terenie Gminy. W obecnych czasach troska o wspólne dobro jakim jest otaczająca przyroda to jeden z głównych priorytetów w walce o „zieloną planetę” na której żyjemy.

Szczególnie na przełomie zimy i wiosny wzrasta liczba pożarów lasów. Jedną z głównych przyczyn powstawania pożarów jest niebezpieczne i nierozważne wypalanie traw. Pożary są zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, niszczą mienie i przyrodę. Szczególnie groźne są dla ptaków, płazów i drobnych ssaków i różnych gatunków owadów. Niszczone są także siedliska i ostoje tych zwierząt, gniazda, nory, mrowiska, legowiska i inne miejsca chronione.

Wiosna to okres składania jaj, wykluwania się piskląt, rodzenie się młodych, które są bezbronne wobec ognia i dymu. Wypalanie roślinności, to jedna z istotnych przyczyn zatruwania atmosfery. Wypalanie traw nie poprawia żyzności gleby, wręcz przeciwnie przynosi jedynie szkody. Niszczone są nie tylko suche trawy, ale także ich systemy korzeniowe. Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, aby pożar wymknął się spod kontroli i przeniósł się na las, czy zabudowania.

Od marca bieżącego roku rozpoczęła się kolejna edycja kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW. Kampania skierowana jest do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw
i nieużytków rolnych to wymierne straty.

Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta
w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas.

W kampanii „STOP POŻAROM TRAW” bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.

W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami trawi nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów). Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych.

Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.

Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.

W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych. W wyniku pożarów
w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.

www.baranowsandomierski.pl