Strona główna POWIATY Staszowski ratusz – budzimy serce miasta

Staszowski ratusz – budzimy serce miasta

W dniach 7 i 11 luty odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. „Staszowski ratusz – budzimy serce miasta”, na który gmina Staszów planuje pozyskać środki finansowe w ramach programu „Kultura”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak poinformował burmistrz Staszowa, podczas spotkań z mieszkańcami, wartość projektu powinna zamknąć się kwotą 9,8 miliona złotych. Dofinansowanie może wynieść 8 milionów złotych, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
Docelowo planowane jest odrestaurowanie zabytkowego ratusza, wymiana przestarzałych, będących w złym stanie technicznym instalacji, wykonanie wszelkich niezbędnych robót związanych z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jednym z celów spotkań było zidentyfikowanie oczekiwań mieszkańców w kwestiach zagospodarowania wnętrz budynku oraz zaproponowanie wydarzeń kulturalnych, które mogłyby odbywać się w odrestaurowanym ratuszu.
Włodarz miasta w prezentacji multimedialnej przedstawił własne propozycje, po czym poddał je pod dyskusję zgromadzonych osób.
Wśród propozycji cieszących się największym uznaniem mieszkańców znalazły się między innymi: zlokalizowanie na parterze Muzeum Ziemi Staszowskiej, w którym mogłyby się odbywać wystawy i warsztaty zawodów ginących, ekspozycje twórców regionalnych oraz witryny prezentujące aspekty niegdysiejszej kultury mieszkańców, czy też tematyczne galerie fotografii.
Zaproponowano również wygospodarowanie miejsca pod Centrum Międzypokoleniowe, w którym mogłyby być organizowane spotkania integracyjne, warsztaty malarskie, czy też spotkania z kolekcjonerami lub osobami uprawiającymi ciekawe hobby. Centrum byłoby miejscem spotkań i wymiany doświadczeń grup młodzieżowych i seniorów.
Według mieszkańców w ratuszu powinno być miejsce przeznaczone na kawiarnię oraz Centrum Informacji Turystycznej z wypożyczalnią rowerów – dzięki czemu centrum miasta stałoby się świetną bazą wypadową do uprawiania turystyki rowerowej, a także pieszej.
Burmistrz Leszek Kopeć przedstawił również koncepcje i możliwości zagospodarowania poddasza oraz piwnic budynku, gdzie swoje miejsce mogłoby znaleźć na przykład kino studyjne z widownią na czterdzieści osób.
Jak poinformowała dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza Staszowa, od 15% do 25% wartości projektu, czyli około 2 mln złotych, będzie musiało zostać przeznaczone na organizację różnych wydarzeń kulturalnych. Podczas spotkań zachęcała obecnych do przedstawiania pomysłów na widowiska, pokazy, festiwale, szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, które mogłyby się odbywać w ratuszu lub być z nim tematycznie powiązane.
Jedną z zaproponowanych inicjatyw było zorganizowanie festiwalu kultury kresowej, żydowskiej lub romskiej.
Jak podkreślał burmistrz Staszowa podczas spotkań – to w dużej mierze od zaangażowania i pomysłowości mieszkańców zależy możliwość pozyskania pieniędzy na renowację ratusza.
Wnioski, uwagi i propozycje wydarzeń kulturalnych można składać do 21 lutego 2020 roku, na formularzu „Karta propozycji i wniosków”, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie (parter) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl.

Prezentacja „Staszowski ratusz – budzimy serce miasta” (plik do pobrania)

www.staszow.pl