Strona główna POWIATY mielecki Stanowisko Samorządu Miasta Mielca w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Stanowisko Samorządu Miasta Mielca w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

STANOWISKO SAMORZĄDU MIASTA MIELCA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Samorząd miasta Mielca stanowczo potępia niczym nieuzasadnioną, brutalną i zbrodniczą agresję Rosji na niepodległą Ukrainę. Nienaruszalność granic i prawo do samostanowienia, to fundamentalne zasady prawa międzynarodowego, które nie mogą być w żaden sposób łamane. Ten bezprecedensowy akt agresji i pogarda dla demokratycznych wartości burzy ukształtowany od wielu lat pokój w Europie. Imperialna polityka Rosji była i jest śmiertelnym zagrożeniem zarówno dla Ukrainy jak i dla innych państw – w tym także dla Polski. Stajemy po stronie wolności i prawa narodu ukraińskiego do życia w suwerennym państwie.

Z ogromnym niepokojem śledzimy codzienne doniesienia o wojennym terrorze, który niesie za sobą śmierć ludności cywilnej, w tym dzieci i trudne do wyobrażenia zniszczenia.

Wyrażamy pełne poparcie dla narodu ukraińskiego oraz deklarujemy wszelką pomoc, która leży w naszej mocy. Szczególne słowa wsparcia kierujemy do mieszkańców Mukaczewa, naszego miasta partnerskiego. Nasza solidarność z Ukrainą wyraża się nie tylko moralnym wsparciem, ale przede wszystkim bezpośrednią pomocą humanitarną dla walczących i uchodźców, którzy przybywają do Polski w tym także do Mielca. Witamy Was najserdeczniej jak potrafimy. Nasza pomoc jest możliwa dzięki otwartym sercom mieszkańców naszego miasta, którym dziękujemy za to, że nie pozostają obojętni wobec ludzkich dramatów, jakie wywołuje ta wojna.

Z najwyższym szacunkiem odnosimy się także do działań organizacji pozarządowych, wolontariuszy, przedsiębiorców niosących pomoc mieszkańcom Ukrainy i uchodźcom wojennym poprzez organizację zbiórek, rozwiązywanie problemów materialno-bytowych, działania edukacyjno-opiekuńcze oraz pomoc medyczną i psychologiczną.

Podziękowania kierujemy do społeczności naszych miast partnerskich: Douchy les Mines, Morlaix, Löhne, Vila Nova de Poiares, które solidaryzując się z narodem ukraińskim, udzielają mu finansowej i rzeczowej pomocy. Niech zwycięży mądrość i pokój. Niech Ukraina pozostanie wolnym i suwerennym państwem!

Prezydent Miasta Mielca                              Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Wiśniewski                                                    Bogdan Bieniek

mielec.pl