Strona główna POWIATY Stalowa Wola liderem opłat komunalnych w Polsce

Stalowa Wola liderem opłat komunalnych w Polsce

Jedne z najniższych opłat komunalnych, miejsce przyjazne do życia – Stalowa Wola liderem w województwie podkarpackim i w czołówce najbardziej przyjaznych miast w Polsce. Spośród 366 miast zaprezentowanych w prestiżowym rankingu firmy Curulis pn.: „Wydatki mieszkańców na usługi komunalne”, nasz ośrodek miejski zajął 20 miejsce.

– Udowodniliśmy, że można dokonać niemożliwego, że można obniżyć opłaty komunalne za wodę i ścieki, mieszkańcy Stalowej Woli mogą płacić jedną z najniższych opłat za wywóz odpadów, a emeryci i renciści i wiele innych grup społecznych podróżować bezpłatnie komunikacją publiczną. Konsekwentna strategia ustalania opłat komunalnych i uczciwe rozliczanie sprawiły, że jesteśmy najbardziej przyjaznym miastem do życia na Podkarpaciu. Mogę popatrzeć prosto w oczy mieszkańcom Stalowej Woli i powiedzieć: dotrzymałem słowa – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Ranking powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie ponosi przeciętna polska, 4-osobową rodzina z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, podatku od nieruchomości, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania.

Średni, roczny koszt usług komunalnych w Stalowej Woli w 2019 roku wynosi 2168,47 zł. – Wbrew obiegowym opiniom, jesteśmy najtańszym miastem w województwie podkarpackim pod względem kosztów życia mieszkańców z punktu widzenia opłat komunalnych.  Drugim natomiast w gronie miast o podobnych parametrach do Stalowej Woli, czyli posiadających strefę przemysłową, podobną liczbę mieszkańców i pełniących zbliżone funkcje regionalne – mówi Lucjusz Nadbereżny prezydent miasta Stalowej Woli.

Dla przykładu w Mielcu, który często porównywany jest ze Stalową Wolą, kwota roczna opłat za usługi komunalne dla tej samej rodziny, o tych samych parametrach i warunkach życia wynosi 3017,13 zł. Prawie 850 zł więcej. Największą kwotę, wśród miast podobnych do Stalowej Woli, płacą mieszkańcy Wodzisława Śląskiego i wynosi ona 3815,06 zł. Średni koszt opłat za usługi komunalne w województwie podkarpackim to 2988,58 zł.

Jedną ze składowych ogólnej opłaty jest roczny koszt wodościeku, który w Stalowej Woli w 2019 roku opiewa na kwotę 1132,15 zł, co lokuje nas na 1 miejscu wśród miast podobnych do Stalowej Woli, a na 5 miejscu na Podkarpaciu pod tym względem.

Roczny koszt biletów komunikacji miejskiej w Stalowej Woli wynosi 712,80 zł, co sytuuje nas w pierwszej trójce najtańszych miast w naszym województwie w tej kwestii. Stawka 2,20 zł za bilet normalny jest jedną z najniższych, a do tego w hutniczym grodzie obowiązuje wiele zniżek. Dla przykładu stalowowolscy emeryci po 60. roku życia, weterani, osoby, które walczyły o wolność i niezależność naszego kraju w ramach opozycji komunistycznej i dzieci z rodzin wielodzietnych zyskały przywilej poruszania się komunikacją miejską za darmo.

Stawka 0,48 zł podatku od nieruchomości stawia nas na pierwszym miejscu w rankingu w naszej grupie funkcjonalnej oraz w grupie miast od 50 do 100 tys. mieszkańców i na trzecim w województwie. Natomiast bezpłatne parkingi skutkują pierwszym miejscem we wszystkich badanych i przedstawianych w zestawieniu konfiguracjach.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione składowe, Stalowa Wola mocno wyróżnia się na tle województwa pod względem rocznych opłat komunalnych. Pierwsze miejsce na Podkarpaciu, drugie w swojej grupie funkcjonalnej i trzecie wśród miast o liczbie mieszkańców od 50 do 100 tys. umacniają naszą pozycję lidera i pokazują dbałość samorządu miasta o portfel mieszkańców Stalowej Woli.

www.stalowawola.pl