Strona główna POWIATY Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu przyjazny środowisku

Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu przyjazny środowisku

W budynku Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu w ostatnim czasie zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne, w celu pozyskania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania budynku.

Jest to kolejny etap modernizacji znajdującego się w kiepskim stanie Środowiskowego Domu Kultury.

Przypomnijmy, że zakończony I etap inwestycji, realizowany w ramach przyznanej pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polegał na dostawiei montażu wyposażenia.
W ramach założeń zadania zrealizowano: dostawę wyposażenia w zakresie nagłośnienia i oświetlenia oraz projektora laserowego do Sali Widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu wraz z montażem opraw oraz osprzętem, podłączeniem i uruchomieniem urządzeń gotowych instalacji, konfiguracją i szkoleniem. Zakupiono również 150 sztuk foteli do Sali Widowiskowej Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu.

Obecnie dobiega końca II etap zadania, które polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kWp na budynku ŚDK w Skopaniu zgodnie z oceną możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej.

Zastosowanie potencjału energetycznego pochodzącego ze słońca ma wiele zalet.  Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, będzie stanowił układ zasilający Dom Kultury w darmową energię elektryczną. Niebawem instalacja zacznie produkować energię eklektyczną, czego następstwem będzie zmniejszenie rachunków za prąd.Wykorzystując innowacyjne technologie w ramach inwestycji przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenia zanieczyszczeń.

W chwili obecnej odbył się odbiór techniczny prac związanych z montażem instalacji  fotowoltaicznej. Podczas odbioru Komisja dokonała przeglądu wykonanych robót, zawracając uwagę na drobne usterki. Wykonawca został wezwany do usunięcia nieprawidłowości.

Wartość całkowita  zrealizowanego już I i II etapu prac zamknęła się w kwocie 495 639,20  zł. Dofinansowanie na ten cel pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.baranowsandomierski.pl