Strona główna POWIATY mielecki Środki zewnętrzne dla miasta w 2019 roku – podsumowanie

Środki zewnętrzne dla miasta w 2019 roku – podsumowanie

W 2019 roku udało się sfinalizować podpisanie umów o dofinansowanie na łączną kwotę dotacji ponad 30 milionów złotych. Pieniądze te nie tylko w sposób znaczący wpłyną na sprawną realizację inwestycji, ale przede wszystkim są sporym zastrzykiem finansowym dla budżetu naszego miasta.

Pierwsza umowa została podpisana już w lutym 2019 r. dla projektu realizowanego w partnerstwie z Powiatem Mieleckim na przebudowę zdegradowanych obiektów na terenie Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Miasto w ramach tego projektu wykona remont parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 w celu dostosowania układu przestrzenno- funkcjonalnego wnętrza do prowadzenia działalności reintegracyjnej w aspekcie społeczno-zawodowym. Kwota przyznanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, to ponad 1,3 mln zł.

W czerwcu Prezydent Miasta Mielca podpisał umowę na jedno z najwyższych dofinansowań w historii naszego miasta. Mowa o budowie zbiorników retencyjncych. Konieczność ich powstania podkreślał już Ś.P. Prezydent Daniel Kozdęba i wtedy już rozpoczęto pierwsze prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Budowa zbiorników w trzech najbardziej newralgicznych lokalizacjach w mieście rozwiąże problem podtopień, które zdarzają się podczas intensywnych opadów deszczu. Wartość całkowita projektu to prawie 30 mln zł, z czego ponad 20 mln zł stanowi kwota dofinansowania z  Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponad 5,6 mln zł udało się pozyskać na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Dzięki temu długo wyczekiwana przebudowa ul. Przemysłowej będzie mogła zostać zrealizowana jeszcze w tym roku. Całkowity koszt inwestycji to prawie 7 milionów złotych, z czego ponad 3,2 zł to kwota dotacji. Druga umowa o dofinansowanie w ramach FDS została podpisana na przebudowę ul. Królowej Jadwigi oraz budowę ul. Św. Anny w Mielcu. Wartość projektu to ponad 5 milionów złotych, z czego dofinansowanie obejmuje połowę tej kwoty.

Warto też wspomnieć o dwóch projektach mieleckiego magistratu dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu naszego miasta. Na wymianę pieców węglowych na nowe kotły na gaz, biomasę lub ekogroszek udało się pozyskać ponad 2,5 mln zł.

Ponadto zostały podpisane umowy dla kilku innych mniejszych projektów, dla których kwota dotacji nie jest wielomilionowa, niemniej jednak są one równie ważne dla naszego miasta. Chociażby dzięki takim mniejszym dotacjom, jak np. ta otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzieci z mieleckich szkół podstawowych mogły skorzystać z bezpłatnych lekcji nauki pływania oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

www.mielec.pl