Strona główna POWIATY Sprzedaż piskląt dla rolników z Gminy Baranów Sandomierski

Sprzedaż piskląt dla rolników z Gminy Baranów Sandomierski

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Roliczego w Boguchwale wraz z Instytutem Zootechniki PIB ZD Kołuda Wielka podejmuje organizację sprzedaży dla podkarpackich rolników piskląt 1 dniowych kaczek i gęsi. Pisklęta pochodzą z najlepszej hodowli zasobów genetycznych ZD Dworzyska Instytutu Zootechniki w Krakowie.

Cechy drobiu ze stad rezerwowych i zachowawczych to przede wszystkim: odporność na choroby, lepsza jakość jaja i duża płodność, długowieczność, zdolności adaptacyjne do gorszych warunków środowiskowych, zdolność do wykorzystania mniej wartościowej paszy, mniejsza płochliwość, dobre umięśnienie i małe otłuszczenie tuszek oraz dobra jakość pierza. Z uwagi na drobnowłóknistość mięsa, dużą zawartość w nim kwasów tłuszczowych nienasyconych, a małą zawartość cholesterolu i trójglicerydów, tuszki tych ptaków spełniają wymogi stawiane żywności ekologicznej. Kaczki i gęsi ze stad zachowawczych odgrywają również znaczącą rolę w samozaopatrzeniu mieszkańców wsi, oraz mogą zostać wykorzystane w rozwijającej się agroturystyce w kategoriach markowego produktu regionalnego lub stanowić element folkloru wsi.

Chęć zakupu należy zgłosić do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub do Magdaleny Pietruchy
numer tel.: 723 977 406

Warunki zakupu:

  • zamówienie minimum 10 sztuk piskląt

Punkty odbioru piskląt : Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale lub Powiatowe Zespół Doradztwa Rolniczego

Planowane terminy sprzedaży: każdy czwartek w godzinach popołudniowych (terminy ustalane w zależności od ilości zamówień)

Pliki do pobrania

www.baranowsandomierski.pl