Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Spotkanie osiedlowe w Wielowsi

Spotkanie osiedlowe w Wielowsi

5 września br., prezydent miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek spotkał się z mieszkańcami osiedla Wielowieś. W spotkaniu, które miało miejsce w Domu Osiedlowym, oprócz prezydenta, uczestniczyli m.in. przewodniczący osiedla Wielowieś Marian Zioło, przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Bogusław Potański, naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego i Drogownictwa Barbara Trzeciak, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska Piotr Pawlik oraz przedstawicielka Straży Miejskiej Beata Łagowska.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący osiedla Wielowieś Marian Zioło, który przedstawił bieżące sprawozdania z prac Zarządu Osiedla, które zostały wykonane na terenie osiedla Wielowieś. Później miała miejsce dyskusja, w której uczestniczyli mieszkańcy. Wśród tematów poruszonych w trakcie spotkania była mowa m.in. o zasadach głosowania w Budżecie Obywatelskim, a także o przebiegu drogi S-74. Dyskutowano także o polderach przeciwpowodziowych i postępujących pracach przy budowie obwodnicy. Poruszone zostały również kwestie m.in. kamery usytuowanej przy ul. Piętaka oraz brak odpływu wody w stawie przy ul. Grobla.

tarnobrzeg.pl