Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Spotkanie osiedlowe w Nagnajowie

Spotkanie osiedlowe w Nagnajowie

W niedzielę 12 czerwca odbyło się spotkanie prezydenta Tarnobrzega i naczelników Urzędu Miasta Tarnobrzega z mieszkańcami osiedla Nagnajów.

Prezydentowi Tarnobrzega Dariuszowi Bożkowi towarzyszył rzecznik, kierownik biura promocji miasta i współpracy z mediami Wojciech Lis, naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego i drogownictwa Barbara Trzeciak, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i środowiska Piotr Pawlik oraz komendant straży miejskiej Robert Kędziora. Zarząd osiedla reprezentowała jego przewodnicząca Lidia Napieracz.

Zebranie rozpoczęto od podsumowania zrealizowanych w minionym roku inwestycji i zadań zrealizowanych, bądź będących w toku realizacji w roku bieżącym na terenie osiedla. Najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2021 to przebudowa ulicy Strefowej (1 563 000,00 zł brutto) i budowa drogi dojazdowej do terów inwestycyjnych miasta Tarnobrzega w obrębie  Nagnajowa – ul. Plażowa (15 531 216,29 zł brutto). Z zakresu bieżącego utrzymania w roku minionym wykonano: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej (7 380 zł brutto i 216,62 zł brutto), czyszczenie rowu drogowego (188,90 zł brutto), odnowa istniejącego oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic Wisłostrada i Zakładowa (6 736,86 zł brutto), wymiana uszkodzonej pętli indukcyjnej na skrzyżowaniu ulic Zakładowa i Wisłostrada (2 337 zł/brutto).

Z kolei z przewidzianych na rok 2022 dużych zadań inwestycyjnych, budowlanych, w trakcie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy zadania jest budowa dróg w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmująca: a) budowę drogi ul. Chemicznej na odcinkach od ul. Zakładowej do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega oraz od granic administracyjnych miasta Tarnobrzega do ul. Chmielowskiej; b) budowę drogi ul. Siarkopolowej na odcinku od ul. Chemicznej do drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 957/16, c) budowę drogi ul. Mechanicznej na odcinku od ul. Zakładowej do skrzyżowania z drogą położoną na działce o nr ew. 957/30. Zamówienie przewidziane do realizacji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W trakcie realizacji są dwie inne inwestycje budowlane. Trwa budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie osiedla Nagnajów. W ramach zadania powstanie parking na 174 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, 28 miejsc dla motocykli, budynek toalet publicznych, mała architektura w postaci ławek, koszy na śmieci i nasadzeń. Strefa parkingowa będzie posiadała oświetlenie, system monitoringu oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących. W trakcie realizacji jest też wykonanie oświetlenia dla ulic, parkingów, alejek i chodników w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto”. Zadanie przewiduje wykonanie oświetlenia ulicy Szewskiej (dobudowa odcinka linii oświetleniowej na słupie, montaż jednego punktu świetlnego zrealizowanego za pomocą opraw LED).

W trakcie postepowania jest zadanie inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego „Pieszy bezpieczny na drodze”, w ramach którego wykonane zostanie oznakowanie poziome, montaż znaków drogowych, montaż lustra drogowego oraz lamy hybrydowej (koszt 19 500 zł brutto). W trakcie realizacji jest opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) obejmującego swoim zakresem budowę drogi – ul. Chmielowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zakładową poprzez planowane skrzyżowanie typu rondo ulic Zakładowej, Turystycznej i Chmielowskiej do granic administracyjnych Miasta Tarnobrzega. Termin opracowania dokumentacji upływa 11.07.2022 r. W ramach bieżącego utrzymania wykonano remont ul. Różanej obejmujący remont nawierzchni wraz z odwodnieniem (50 000,0 zł brutto  z budżetu osiedlowego i 46 084,72 zł brutto z bieżącego utrzymania dróg gminnych). W ramach napraw oświetlenia ulicznego wymieniono słup i oprawę przy ul. Zakładowej (6 150,00 zł brutto). Na ten rok planowana jest także odnowa istniejącego oznakowania poziomego na ulicach osiedla. Trwa postepowanie przetargowe.

Zebranie to także okazja do zgłaszania władzom i służbom miejskim najważniejszych osiedlowych spraw. Pośród tych pojawił się postulat zwiększenia kwoty do 100 tysięcy złotych na zadania osiedlowe w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Zgłoszono konieczność odwodnienia ul. Partyzantów, wycięcia utrudniających widoczność krzewów przy ulicach Zielonej i Nadwiślańskiej, a także zwrócono uwagę na wymagające już renowacji ławki na osiedlu. Poruszono też kwestie dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców osiedla, mówiono m.in. o wybojach na wiadukcie oraz niebezpiecznym przejściu dla pieszych przez ul. Wisłostrada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 871. Mieszkańcy osiedla domagają się w tym miejscu nowoczesnych rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.

tarnobrzeg.pl