Strona główna POWIATY Spotkanie dot. Koronawirusa

Spotkanie dot. Koronawirusa

Śledząc napływające ze świata i Polski doniesienia dotyczące epidemii koronawirusa, w poniedziałek 2 marca br., w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu odbyło się spotkanie robocze poświęcone temu problemowi. Choć w Polsce nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia koronawirusem to wśród ludzi jest duże zaniepokojenie.

Spotkanie zorganizował Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, który zaprosił do dyskusji Pana Marcina Piwnika starostę sandomierskiego, Pana Leszka Zbrojkiewicza z Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sandomierzu, przedstawicieli Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu, dyrektorów sandomierskich szkół podstawowych i przedszkoli, kierowników i przedstawicieli Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu.

Burmistrz Sandomierza kierując się troską o zdrowie sandomierzan, dbając o to by informacje o koronawirusie były dostępne dla wszystkich grup społecznych poprosił o zabranie głosu przybyłych gości i przedstawienie informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zaproszeni goście wyrazili swoje opinie oraz stanowiska, z których wynika, że Sandomierz w pełni współpracuje ze służbami państwowymi w zakresie monitoringu, profilaktyki i stosowania zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym na okoliczność ewentualnego stwierdzenia zachorowania na koronawirusa.

Zgodnie z przedstawioną na spotkaniu informacją, aby uniknąć ewentualnego zakażenia należy dostosować się do metod postępowania zaprezentowanych w załączniku do niniejszego materiału.

Spotkanie miało na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę w zakresie higieny i ochrony przed zarażeniem. Najważniejszym aspektem jest zachowanie zdrowego rozsądku i stosowanie się do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

www.sandomierz.pl