Strona główna POWIATY Spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:
• Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
• Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
• Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
• Rozwijanie działalności gospodarczej.

Program spotkania:

 1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2020 roku;
 2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie, lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach „Pozostałych działań konkursowych”;
 3. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie, lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej”.
  Spotkania odbędą się w następujących terminach:
  L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
 4. Baranów Sandomierski 19.12.2019 r.
  godz. 11:00 Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
  w Baranowie Sandomierskim,
  ul. Fabryczna 39
 5. Bojanów 18.12.2019 r.
  godz. 9:00 Sala narad w Urzędzie Gminy Bojanów,
  ul. Parkowa 5
 6. Gorzyce 19.12.2019 r.
  godz. 11:00 Sala narad w Urzędzie Gminy Gorzyce
  w Gorzycach, ul. Sandomierska 75
 7. Grębów 19.12.2019 r.
  godz. 09:00 Sala USC w Urzędzie Gminy Grębów,
  ul. Rynek 1
 8. Nowa Dęba 18.12.2019 r.
  godz. 11:00 Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”,
  ul. Słowackiego 1a pok. 14 (I-sze piętro)
 9. Pysznica 18.12.2019 r.
  godz. 12:00 Sala narad w Urzędzie Gminy Pysznica,
  ul. Wolności 322
 10. Radomyśl nad Sanem 18.12.2019 r.
  godz. 10:00 Sala narad w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem,
  ul. Rynek Duży 7
 11. Zaleszany 18.12.2019 r.
  godz. 08:00 Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”
  w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3
 12. Zaklików 19.12.2019 r.
  godz. 09:00 Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim
  w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15
  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
  Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

www.pysznica.pl