Strona główna POWIATY Specustawa funduszowa weszła w życie

Specustawa funduszowa weszła w życie

18 kwietnia weszła w życie tzw. Specustawa funduszowa, mająca ułatwić beneficjentom Funduszy Europejskich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości związanej z zawirowaniami wywołanymi pandemią koronawirusa przedsięwzięć dofinansowanych przez UE.

Celem ustawy jest z jednej strony zwiększenie elastyczności dla beneficjentów, którzy będą mogli sfinalizować projekty z maksymalną możliwą efektywnością i bez strat finansowych oraz skierowanie dostępnych jeszcze funduszy na zwalczanie koronawirusa i ograniczenie jego niepożądanych skutków dla polskiej gospodarki. Używając nomenklatury medycznej ustawa stanowić ma skuteczną szczepionkę dla polskich firm, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni i innych podmiotów korzystających z funduszy zwiększając ich odporność na turbulencje wywołane przez pandemię.

Ustawa określa szczególne rozwiązania związane z realizacją lub rozliczaniem programów operacyjnych w związku z wystąpieniem w 2020r. choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Zawarte w niej przepisy umożliwią instytucjom uczestniczącym w realizacji programów operacyjnych oraz beneficjentom tych programów na działanie w zmienionych okolicznościach wywołanych COVID-19. Ponadto pozwalają na uruchomienie interwencji w tym zakresie ze środków podlegających reużyciu.

TREŚĆ USTAWY

Link do PRZEWODNIKA PO SPECUSTAWIE

www.stalowawola.pl