Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Śluby z wytycznymi

Śluby z wytycznymi

Od 20 kwietnia 2020 r. zawieranie cywilnych związków małżeńskich w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tarnobrzegu odbywa się zgodnie z odpowiednimi zalecaniami. Ograniczenia mają związek z epidemią koronawirusa.

W trakcie zaślubin na sali może przebywać maksymalnie 10 osób, w tym nowożeńcy oraz świadkowie. Osoby uczestniczące w uroczystości obowiązkowo muszą zakryć usta i nos.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w tarnobrzeskim Urzędzie Stanu Cywilnego, ul. Kościuszki 32, tel. 15 818-12-74.

www.tarnobrzeg.pl