Strona główna POWIATY mielecki Słoneczna jesień życia II

Słoneczna jesień życia II

Od 1 lipca gmina Tuszów Narodowy rozpoczęła realizację projektu Słoneczna jesień życia II. W ramach tego projektu udzielana jest pomoc seniorom poprzez kontynuacje funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy w Dębiakach, w którym może teraz przebywać przez 5 dni w tygodniu 30 osób. Rekrutację do DDP w Dębiakach przeprowadza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszowie Narodowym, który na realizację zadania otrzymał dofinansowanie w ramach zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 019 816,40 zł. Gmina Tuszów Narodowy wniesie wkład własny w wysokości 127 302 zł. Seniorzy mają zapewnioną w DDP opiekę wraz z wyżywieniem, rehabilitację oraz dowóz.

 

www.tuszownarodowy.pl