Strona główna POWIATY Skrócenie czasu pracy w MOPS i ŚDS nr 1

Skrócenie czasu pracy w MOPS i ŚDS nr 1

Uprzejmie informujemy, że w okresie okołoświątecznym ulegnie zmianie czas pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Stalowej Woli.

24 grudnia 2019 r. skrócone zostały godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jego komórek organizacyjnych do godz. 13.00. Stosowne informacje zostaną wywieszone w budynku MOPS.

W terminie od 23 do 31 grudnia 2019 r. została zaplanowana przerwa w pracy Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 w Stalowej Woli. Ustalenie terminów poprzedzone zostało uzgodnieniami z uczestnikami lub ich opiekunami.

www.stalowawola.pl