Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Serbinów, Sobów i Piastów po zebraniach

Serbinów, Sobów i Piastów po zebraniach

Każde spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania z działalności zarządu danego osiedla za rok miniony.  Zebrania są też znakomitą okazją do przedstawienia działań podejmowanych przez władze miasta, ale też poruszenia  najważniejszych dla mieszkańców spraw, najwięcej więc czasu zajmują sprawy bieżące.

Mieszkańcy Serbinowa dopytywali m.in. o remont ul. Podleśnej i możliwość budowy w jej ciągu oświetlenia, o remont będących w fatalnym stanie ulic Skarbka i Gwarków,  zgłaszali konieczność zamontowania lamp przy garażach na ul. Zwierzynieckiej oraz budowy chodnika przy ul. Garażowej, która jest bardzo niebezpieczna zwłaszcza w dni targowe. Mieszkańców bloku nr 27 przy ul. Dąbrowskiej interesowała budowa chodnika, z kolei mieszkający przy ul. Matejki domagali się budowy progów zwalniających, przebudowy wiat śmietnikowych, zgłaszali też brak dojazdu do żłobka, czy brak parkingu przy „Jędrusiu”. W kwestii problemów z miejscami parkingowymi dopytywano o możliwość budowy parkingu wielopoziomowego. Podczas zebrania podjęto też temat dbałości o porządek na osiedlu. Wskazywano miejsca, gdzie konieczne jest wykoszenie trawy, sprzątniecie zalegających śmieci, butelek, wskazywano nawet drzewa wymagające przycięcia. Kolejna sprawa to bezpieczeństwo. Mieszkańcy Serbinowa zgłosili potrzebę zwiększenia ilości patroli policji, głównie pieszych.

Z kolei w Sobowie wskazano rowy melioracyjne wymagające oczyszczenia i odmulenia, dyskutowano w sprawie planów budowy masztu – nadajnika telefonii komórkowej na terenie osiedla. Mieszkańców interesowało również kiedy wybudowane zostanie ogrodzenie stadionu. Podniesiono też kwestię słabej, zdaniem mieszańców osiedla, komunikacji MKS. Sobowianie czują się odcięci do centrum miasta, domagają się większej liczby kursów autobusów miejskich, także w soboty. Wystąpili też z wnioskiem o zasypanie osiedlowego stawu.

Sporo spraw zgłosili prezydentowi oraz jego służbom mieszkańcy osiedla Piastów. Mieszkańcy domagają się budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową do cmentarza w Sobowie, zdecydowanych działań w przypadku dzikich wysypisk śmieci, zwracali uwagę na zwiększony ruch na ulicach: Fabryczna i Dąbrówki. Dopytywano o przeniesienie bazy RDM, podnoszono kwestię strzelnicy LOK, a dokładnie uciążliwości jakie niesie korzystanie z tejże przez „terytorialsów”. Padały też konkretne deklaracje, jak ta prezesa Tarnobrzeskich Wodociągów, że do końca bieżącego roku ul. Jaśminowa wraz z boczną zostaną skanalizowane.

www.tarnobrzeg.pl