Strona główna POWIATY Segregujemy i promujemy

Segregujemy i promujemy

W dniu 05.06.2020r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a PGKiM w Sandomierzu Sp. z .o.o. z przeznaczeniem na realizację konkursów edukacyjnych pn. ”Segregujemy i promujemy” skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu Sandomierza. Zostało udzielone dofinansowanie w wysokości 17 000 zł. Całkowity koszt związany z zakupem nagród wynosi 23 000 zł. Udział w podpisaniu umowy wzięli: Grzegorz Socha Zastępca Prezesa WFOŚiGW, Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza oraz Piotr Sołtyk Prezes Zarządu PGKiM w Sandomierzu.

Organizatorem konkursów jest PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o.

Patronat honorowy objęli: Burmistrz Miasta Sandomierza, Rada Miasta Sandomierza, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Rodzaje konkursów

Konkursy ekologiczne dotyczyły tematyki związanej z segregowaniem odpadów komunalnych. Uczniowie aby przygotować swoje prace i wziąć udział w konkursie musieli dokładnie poznać zasady segregacji odpadów. Zostały ogłoszone trzy konkursy.

  • Konkurs plastyczny pn. „Lubimy segregować i to promować” dla klas 1-3
  • Konkurs plastyczny pn. „Moje rady na odpady” dla klas 4-8
  • Konkurs na wiersz o tematyce ochrony środowiska pn. „Wszystkie dzieci segregują śmieci” dla klas 1-3 i dla klas 4-8

Uczestnicy konkursów

W konkursie wzięły udział Szkoły Podstawowe z terenu miasta Sandomierza: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Katolicka Szkoła Podstawowa.

Nagrody

Laureaci każdego z trzech zorganizowanych konkursów otrzymają nagrody w postaci gotówkowej karty upominkowej do wybranego sklepu sportowego. Za zajęcie I, II i III miejsca przysługuje odpowiednio nagroda w postaci karty upominkowej o wartości odpowiednio 600 zł, 400 zł i 200 zł. Uczniowie otrzymaną kartę upominkową wymienią na wybrany według własnego uznania i własnych zainteresowań np. sprzęt sportowo turystyczny.

Za I miejsce przysługuje nagroda o wartości 600 zł, za II miejsce o wartości 400 zł, za III miejsce o wartości 200 zł.

Publikacja edukacyjna

Efektem zorganizowanych konkursów jest Publikacja edukacyjna prezentująca wszystkie nagrodzone prace plastyczne i wszystkie wiersze pn. „Segregujemy i promujemy…”.

Publikacja zostanie wręczona jako pamiątka wraz z przyznanymi nagrodami wszystkim uczestnikom konkursów oraz członkom Komisji Konkursowych i sprawującym honorowy patronat.