Strona główna POWIATY Sąsiedzki projekt – Zielona Ławeczka

Sąsiedzki projekt – Zielona Ławeczka

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Stalowej Woli do udziału w ogólnopolskim projekcie grantowym ZIELONA ŁAWECZKA i stworzenia pięknych osiedlowych ogródków.

Projekt Zielona ławeczka ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, miniogrody z ławeczką oraz w obiekt mikroretencji. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań, a jednocześnie powstrzymać utratę wody. Wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.

Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 1950 zł. W skład grantu wchodzi:

  • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
  • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł;
  • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
  • ławka parkowa – wartość 450 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 1500 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania kwoty mniejszej niż wnioskowana. Wysokość kwoty zostanie ustalona na podstawie liczby punktów przyznanych przez sędziów.

CEL PROJEKTU

  • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
  • zapobieganie utracie wody;
  • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu.

Na stronie konkursu www.zielonalaweczka.pl znajduje się regulamin oraz wiele wskazówekinspiracji oraz ciekawych linków i artykułów.
Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe.

WYSTARCZY ZAREJESTROWAĆ ZESPÓŁ i DO 6 CZERWCA 2021 R. PRZESŁAĆ SWÓJ PROJEKT.

Wszystkie zespoły, które zgłoszą projekt będą mogły skorzystać z konsultacji z architektem krajobrazu w terminie od 7 czerwca do 30 września 2021 roku. Ten doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

 

www.stalowawola.pl