Strona główna POWIATY Sandomierz zamienił się w rycerską stolicę Polski

Sandomierz zamienił się w rycerską stolicę Polski

W miniony weekend 9-10 lipca, w Sandomierzu odbył się Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski. Jego głównymi atrakcjami były pokazy historyczne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne, a także koncert zespołu Contradanza.

Przez cały weekend na Rynku swój asortyment prezentowali wystawcy. Na barwnych stoiskach można było znaleźć unikalne rękodzieło, tradycyjne produkty, pamiątki sandomierskie oraz rzemiosło artystyczne.

Impreza rozpoczęła się od spaceru fotograficznego pn. „Turysta w swoim mieście”, który poprowadził fotograf i twórca wizualny Marcin Pawlukiewicz. Ideą spaceru było spojrzenie na nasze miasto okiem turysty, złapanie dystansu oraz spojrzenie na Sandomierz i jego zakątki z innej perspektywy – aparatu fotograficznego czy też telefonu z aparatem, który pozwala uchwycić wyjątkowe kadry, chwile i zakątki. Z wykonanych zdjęć powstanie mini-wystawa.

Miłośnicy starych dziejów mogli podziwiać widowisko historyczne „Książę Bolesław Chrobry w Sandomierzu w rocznicę Bitwy pod Cedynią 972 roku”. Inscenizacja nawiązywała do wydarzeń z drugiej połowy X wieku gdzie wojska księcia polskiego Mieszka I starły się z armią margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbecka. Wyprawa była prywatnym przedsięwzięciem możnowładców niemieckich, niezgodnym z wcześniejszymi traktatami Mieszka I z Ottonem I. Bitwa stanowiła jedyny większy epizod najazdu Hodona na Pomorze Zachodnie opanowane kilka lat wcześniej przez Polan. Bitwa zakończyła się ciężką klęską Niemiec, dając nowo tworzącemu się państwu Polskiemu umocnienie swoich wpływów wzdłuż Odry.

O godzinie 15 odbył się uroczysty wjazd do Sandomierza Księcia Bolesława Chrobrego i Księżniczki Ody z dworem, drużyną pancernych i tarczowników. Para książęca została powitana przez Kasztelana Sandomierskiego. Następnie swoją mowę wygłosił Książę Bolesław Chrobry. Zwieńczeniem tej części wydarzenia był popis wojsk pieszych drużyny książęcej – musztra tarczowników, pokazy walk pieszych oraz inscenizacja historyczna pn. „Żywot i sławne czyny księcia Mieszka I”, w tym muzyka i tańce dworskie.

Kolejną częścią Jarmarku Jagiellońskiego i Turnieju Rycerskiego był popis konnej książęcej drużyny pancernej – musztra bojowa, władanie włócznią, mieczem i toporem na placu Jana Pawła II. Na sandomierskich „Błoniach” Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski oraz Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej zaprezentowali swoją wysoką wartość bojową, przy bacznej obserwacji licznych turystów oraz mieszkańców.

W tym samym czasie w sali ekspozycyjnej sandomierskiego Ratusza odbył się wernisaż twórczości Jana Puka. Prace rzeźbiarskie artysty koncentrują się wokół tematyki sakralnej i świeckiej. Oprócz tego, Jan Puk jest także twórcą różnorodnych instrumentów muzycznych, takich jak terkotki, grzechotki, bączki oraz gwizdki.

Jan Puk jest laureatem wielu odznaczeń Państwowych i nagród, w tym nagrody im. Oskara Kolberga w 2022 r. w kategorii „Twórczość plastyczna, zdobnictwo, rękodzieło i rzemiosło ludowe, folklor muzyczno-taneczny”. Jego prace stanowią elementy wielu kolekcji muzealnych, m.in. w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w muzeach, domach kultury i szkołach. Historia i działalność twórcza artysty są tematem wielu prac licencjackich i magisterskich.

Zwieńczeniem sobotniego dnia Jarmarku Jagiellońskiego i Turnieju Rycerskiego był występ zespołu Contradanza. Repertuar zespołu zawierał różnorodną muzykę, od Bacha po czasy współczesne. Zespół wykonał muzykę klasyczną, filmową, rozrywkową m.in. Bacha, Haendla, Mozarta, Chopina, Pucciniego, Lorenca, Manganiego, Morricone, Piazzolli, Paquito de Riveira i innych kompozytorów.

sandomierz.eu