Strona główna POWIATY Sandomierz wraz z nową strategią promocji

Sandomierz wraz z nową strategią promocji

Podpisanie umowy na wykonanie strategii promocji miasta Sandomierza odbyło się 9 lipca 2020 r. w sandomierskim Ratuszu. Do realizacji tego zadania w drodze zapytania ofertowego została wyłoniona firma Synergia z Lublina, która ma szerokie doświadczenie w przedmiotowym zakresie we współpracy z samorządami.

Umownymi celami strategii są m.in.: budowanie określonego wizerunku marki Sandomierza, stworzenie trwałych mechanizmów integrujących mieszkańców miasta i regionu, stworzenie mechanizmów wsparcia aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców, wykreowanie miasta, jako jakościowego miejsca do życia, rozwoju i turystyki.

Strategia promocji miasta Sandomierza powstanie w konsultacji między samorządowcami, przedstawicielami firmy oraz przedstawicielami branży turystycznej i okołoturystycznej, którzy jako sfera biznesowa włączą się w proces tworzenia i wdrażania strategii, po to by obszar jej oddziaływania objął różne płaszczyzny funkcjonowania miasta. W zakresie konstruowania tego przewidzianych zostało 5 spotkań, które będą bazą do tworzenia głównych założeń strategii.

www.sandomierz.pl