Strona główna POWIATY Sandomierskie kamienice zostaną odremontowane

Sandomierskie kamienice zostaną odremontowane

Podpisanie umowy na remont zabytkowych kamienic w obrębie Rynku Starego Miasta, odbyło się 9 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu. Przedsięwzięcie pt. „Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic na starym rynku” realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”. W ramach projektu wykonane zostaną m.in. remonty: pokryć dachowych, elewacji, stolarki okiennej, instalacji odgromowej czy też przewodów wentylacyjnych.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całość przedsięwzięcia będzie opiewać na kwotę 1.391.132, 48 zł, z czego 782.265,88 zł wyasygnowane zostanie przez Gminę Sandomierz, 81.242,84 zł pochodzić będzie z budżetu państwa, natomiast 527.623,76 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin realizacji inwestycji to 1 października 2020 r.

www.sandomierz.pl