Strona główna POWIATY Samorząd pomaga w zdalnym nauczaniu

Samorząd pomaga w zdalnym nauczaniu

Informujemy, że Gmina Baranów Sandomierski zawarła w dniu 24 kwietnia 2020 umowę o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projekt pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” . Gmina Baranów Sandomierski pozyskała dofinansowanie w kwocie 59 983,77 zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu na zakup 23 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które posłużą uczniom szkół gminnych w procesie zdalnego nauczania. Wszystko po to, by umożliwić uczniom Szkół Podstawowych na terenie Gminy Baranów Sandomierski korzystanie z edukacji wirtualnej. Realizacja projektu w zakresie rzeczowym obejmuje okres od dnia 24 kwietnia 2020 roku do dnia 24 października 2020 roku.

www.baranowsandomierski.pl