Strona główna POWIATY Rzeczyca Długa ma nowego sołtysa

Rzeczyca Długa ma nowego sołtysa

W niedzielę, 15 listopada mieszkańcy Rzeczycy Długiej w wyborach uzupełniających wybrali sołtysa. Została nim Ewelina Frąg. Konieczność przeprowadzenia zarządzonych przez wójta wyborów w trakcie trwania kadencji 2019-2023 wynikła ze złożonej rezygnacji przez dotychczasowego sołtysa Rafała Czajkowskiego.

P. Ewelina Frąg była jedynym zgłoszonym kandydatem. W tajnym i bezpośrednim głosowaniu uzyskała ponad 85 % poparcia. Ze względu na panującą epidemię koronawirusa cała procedura związana z wyborami została przeprowadzona w ścisłym reżimie sanitarnym.

W dniu 27 listopada na ostatniej sesji rady gminy wójt Jan Pyrkosz odczytał i wręczył nowej sołtys zaświadczenie potwierdzające wybór na to stanowisko. Składając gratulacje, życzył jej pomyślności, satysfakcji z pełnienia tej ważnej i odpowiedzialnej funkcji oraz owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Wyraził nadzieję na dobrą współpracę z wójtem i pracownikami samorządowymi gminy we wspólnych inicjatywach społecznych i gospodarczych. Do gratulacji i życzeń przyłączył się również przewodniczący rady Edward Wermiński.

W związku z wyborem nowego sołtysa mieszkańcy będą wybierać również nową radę sołecką. Te wybory odbędą się w najbliższy piątek podczas zebrania wiejskiego.

 

www.radomysl.pl