Strona główna POWIATY Ruszył projekt „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”

Ruszył projekt „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”

Stowarzyszenie TRAMPOLINA KARIERY  rozpoczyna projekt pn. „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”. W dniu 04.05.2022 r. rozpoczyna się nabór – rekrutacja do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.trampolinakariery.pl w zakładce projektowej „MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY Z POWER-em”.

Do projektu zapraszane są:
Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego w wieku 18-29 lat, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
* zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferowane jest:
– Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
– Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
– Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 350,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 6 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
– Ubezpieczenie NNW
– Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
– Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
– Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

e-mail: przedsiebiorcyzpowerem@gmail.com, tel. 604 377 345

stalowawola.pl