Strona główna POWIATY Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Działaj lokalnie w powiecie sandomierskim 2020”

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Działaj lokalnie w powiecie sandomierskim 2020”

Ruszył nabór wniosków w ramach projektu „Działaj lokalnie w powiecie sandomierskim 2020”. Projekt jest realizowany ze środków Powiatu Sandomierskiego i Programu Działaj Lokalnie. Operatorem projektu jest Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.

W XI edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Dodatkowo w aktualnej edycji wsparcie można uzyskać na działania związane z walką z epidemią COVID – 19 i przeciwdziałaniem jej negatywnym skutkom.

Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wnioski można składać od 15 czerwca do 16 lipca 2020 r.

Wnioski informacji na: http://www.dzialajlokalnie.opiwpr.org.pl/aktualnosci/konkurs-dzialaj-lokalnie-2020

 

www.powiat.sandomierz.pl