Strona główna POWIATY Ruszamy z Powiatową Akademią Nauki

Ruszamy z Powiatową Akademią Nauki

Ile kolorów rozróżnia ludzkie oko? Jak działa pistolet na wodę? Skąd wzięły się znane każdemu dziecku logotypy Disney oraz LEGO? Odpowiedzi na te, a także wiele innych pytań poznają „studenci” Powiatowej Akademii Nauki. Od 27 stycznia rozpoczynamy nabór dzieci chętnych do udziału w tym projekcie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Powiat Stalowowolski. Zajęcia edukacyjne dla dzieci w ramach Powiatowej Akademii Nauki będą odbywały się w formie wykładów oraz ćwiczeń i warsztatów. – Głównym celem całego przedsięwzięcia jest chęć rozwijania w naszych małych mieszkańcach dziecięcej ciekawości oraz zdolności twórczych i poznawczych. Zapewniam, że nie będą to nudne zajęcia. Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną przedstawione w sposób ciekawy i nieszablonowy. Dlatego też gorąco zachęcam do udziału – mówi Mariusz Sołtys, wicestarosta stalowowolski.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, „studentami” Powiatowej Akademii Nauki mogą zostać uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych. Będą oni podzieleni na 2 grupy wiekowe: uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII. 60-minutowe zajęcia będą odbywały się w soboty – 1 lub 2 razy w miesiącu, w godzinach przedpołudniowych. PAN będzie działała w cyklu jednorocznym, składającym się z 2 semestrów: zimowego (październik – styczeń) oraz letniego (marzec – czerwiec). Wyjątkowo, w tym roku, nabór będzie przeprowadzony dwukrotnie – w styczniu na semestr letni, a następnie we wrześniu – na semestry zimowy i letni. – Co istotne, udział w zajęciach Powiatowej Akademii Nauki jest bezpłatny, a wszelkie koszty ponosi Powiat Stalowowolski. Jednak z powodów organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń. Przewidujemy 120 miejsc dla uczniów z terenu powiatu stalowowolskiego w roku akademickim – tłumaczy wicestarosta Mariusz Sołtys.

Zajęcia w ramach PAN będą odbywały się w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Stalowowolski, czyli w: ZSO Liceum Ogólnokształcącym im. KEN, ZS Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego, ZS Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, ZS 3 im. Króla Jana III Sobieskiego, Centrum Edukacji Zawodowej, a także w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego. Ćwiczenia i wykłady będą prowadzone przez nauczycieli z wymienionych szkół.

Rekrutacja „studentów” na najbliższy semestr odbędzie się w dniach 27-31 stycznia. W celu rekrutacji dziecka, rodzic lub jego prawny opiekun będzie musiał wypełnić specjalny formularz (do pobrania wraz z regulaminem na www.stalowowolski.pl) i złożyć go w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli w Wydziale Promocji, Kultury, Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (pok. nr 114). W związku z ograniczoną liczbą miejsc, o przyjęciu będzie decydowała kolejność złożenia poprawnie wypełnionego formularza.

Formularz rekrutacyjny PAN

Regulamin PAN

Harmonogram zajęć PAN

www.stalowowolski.pl