Strona główna POWIATY mielecki Ruszają spotkania Prezydenta w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Ruszają spotkania Prezydenta w sprawie Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

Od pierwszego czerwca do połowy lipca można zgłaszać swoje wnioski i pomysły w ramach kolejnej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego. W najbliższą środę rozpoczyna się akcja informacyjna na temat Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego w której udział weźmie Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

Przed rokiem prezydent zachęcał do wzięcia udziału i zgłaszaniu projektów w ramach MBO podczas otwartych spotkań z mieszkańcami poszczególnych mieleckich osiedli. Ze względu na obowiązujący nadal w naszym kraju stan epidemiologiczny i ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców organizacja takich spotkań jest obecnie mocno ograniczona. Dlatego mieszkańcy poszczególnych mieleckich osiedli będą mogli porozmawiać z prezydentem Jackiem Wiśniewskim o budżecie obywatelskim podczas jego wizyt w punktach informacyjnych MBO, które będą pojawiać się w różnych punktach Mielca od 24 czerwca do 3 lipca.

Pierwszy raz charakterystyczny pneumatyczny namiot z logotypami MBO i miasta Mielca pojawi się w najbliższą środę 24 czerwca w godzinach od 13.00 do 18.00 na mieleckim rynku. Prezydenta będzie można tu spotkać w godzinach 14.30 – 15.30.

Kolejne mobilne punkty informacyjne (czynne od 13 do 18), gdzie można będzie uzyskać więcej informacji na temat regulaminu MBO powstaną w czwartek 25 czerwca na placu Armii Krajowej,  w piątek 26 czerwca na osiedlu Szafera (tzw. mały rynek), w poniedziałek 29 czerwca na osiedlu Lotników (przy ul. Pisarka), we wtorek 30 czerwca w rynku na osiedlu Rzochów (rynek) i w piątek 3 lipca przed Galerią Navigator.

Przypominamy, że formularze MBO 2021 dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (https://www.mielec.pl/mielecki-budzet-obywatelski/) lub w wersji papierowej w kilku wybranych punktach miasta: w Urzędzie Miejskim, a także w głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Kusocińskiego 2) oraz jej filiach: nr 1 – ul. Botaniczna,  nr 4 – ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka, nr 6 – ul. Tańskiego 4a oraz nr 7 – ul. Zygmuntowska 14.

By złożyć swoją propozycje miejskiego działania lub przedsięwzięcia w ramach MBO należy wypełnić formularz wniosku, w którym nie tylko należy opisać swój pomysł oraz wskazać lokalizację, w jakiej będzie realizowany, lecz także w przybliżeniu podać koszt. Wycena realizacji nie musi być szczegółowa, a jedynie szacunkowa, ponieważ pracownicy Urzędu Miejskiego i miejskich instytucji po złożeniu wniosku zweryfikują te wartości zgodnie z obecnymi cenami rynkowymi lub innymi, podobnymi przedsięwzięciami.

Należy również pamiętać, że integralną częścią wniosku jest karta z listą poparcia pomysłu, którą muszą podpisać mieszkańcy Mielca. W przypadku projektów o charakterze lokalnym niezbędne jest co najmniej 25 podpisów, a dla projektów ogólnomiejskich 50 podpisów. Sam wnioskodawca nie może podpisać się w miejscu, przeznaczonym dla osób popierających, bo stanowiłoby to złamanie regulaminu Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Wypełnione formularze należy przynieść osobiście lub przesłać poczta do Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26) do 15 lipca, z dopiskiem „Mielecki Budżet Obywatelski”. Istnieje także możliwość przesłania skanów formularzy mailem na adres mbo@um.mielec.pl.  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przy przygotowaniu wniosków można kontaktować się pracownikami Biura Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego, telefonicznie: 17 787 4112 lub mailowo: mbo@um.mielec.pl.

 

www.mielec.pl