Strona główna POWIATY mielecki Rusza projekt pn. „(Re)start zawodowy II”

Rusza projekt pn. „(Re)start zawodowy II”

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „(Re)start zawodowy II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób bezrobotnych.  

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 kobiety i mężczyzn w wieku – 30 lat i więcej

– zamieszkujące  na terenie województwa podkarpackiego

– niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub nie zarejestrowane w Powiatowym

Urzędzie Pracy, bierne zawodowo

– posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (do poziomu ISCED 3)

– nie otrzymujące jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS 

W ramach projektu oferujemy:

– indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne, w tym opracowanie IPD

– grupowe poradnictwo zawodowe,

– szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne

– 5 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym,

– wsparcie pośrednika pracy

Dodatkowo zapewniamy:

– stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i kompetencyjnych,

– zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,

– zwrot kosztów dojazdu

– materiały szkoleniowe

– catering

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu. W załączeniu przesyłamy materiały informacyjne dotyczące projektu.

Biuro projektu:

,,(Re)start zawodowy II”
Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów
restartzawodowy2@gmail.com
tel. 883 004 112

mielec.pl