Strona główna POWIATY Rusza kolejny etap budowy ścieżki rowerowej

Rusza kolejny etap budowy ścieżki rowerowej

Zgodnie z przygotowanym przez Gminę projektem ścieżki pieszo-rowerowej rusza kolejny etap realizacji inwestycji dotyczącej  rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 872 polegającej na budowie dalszej części ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych.

W dniu 26.05.2020 PZDW Rzeszów ogłosił przetarg na realizację w/w inwestycji, z terminem składania ofert do dnia 12.06.2020r. Termin realizacji zadania to 30.10.2020.

Inwestycja będzie obejmowała budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Baranów Sandomierski, polegającą na budowie dalszej części ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na długości ok.600 mb z prawej strony, odmulenie ok. 200 m rowów melioracyjnych po lewej stronie z przebudową skrzyżowania z ul. Ogrodową.

http://www.pzdw.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przed-terminem-skladania-ofert/wri212020

www.baranowsandomierski.pl