Strona główna POWIATY Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim

Obecnie wykonywane są prace związane z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: zwiększenie przepustowości, przebudowę istniejących urządzeń (w tym stary reaktor biologiczny) oraz  montaż systemu fotowoltaicznego celem wspomagania zasilania oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, a także zwiększy sprawność i niezawodność oczyszczalni. Po podłączaniu kolejnych miejscowości do gminnej sieci kanalizacyjnej będzie mogła przyjąć zwiększoną liczbę ścieków. Średni przepływ zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni wzrośnie niemal dwukrotnie, co pozwoli na przyjęcie ścieków z Woli Baranowskiej, Knap, Skopania i w przyszłości z oczyszczalni w Dąbrowicy. Dofinansowanie na ten cel Gmina pozyskała  ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Inwestycja prowadzona jest przez Firmę: CONTROL PROCESS SILESIA Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach.

Warto wspomnieć, iż zadanie  dot. modernizacji oczyszczalni ścieków realizowane jest w ramach projektu pn.: ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierskim w ramach MOF Tarnobrzeg”, na który uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego,

w marcu 2018 roku Miasto otrzymało dofinansowanie na blisko 29 mln złotych. Projekt obejmuje oprócz obecnie odbywającej się przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków, budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej na długości 60 km (55 km budowa + 5 km modernizacja) w miejscowościach: Wola Baranowska, Dymitrów Mały, Baranów Sandomierski, Skopanie oraz Knapy.

W chwili obecnej prace na oczyszczalni ścieków dobiegają końca. Wszystkie obiekty są już wybudowane i trwają prace uzbrojenia w urządzenia specjalistyczne. Zakończenie największej inwestycji ostatnich lat w Gminie Baranów Sandomierski planowana jest na jesień tego roku.

www.baranowsandomierski.pl