Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Rondo Żołnierzy Górników

Rondo Żołnierzy Górników

Tarnobrzeżanie pamiętają o represjo-nowanych politycznie przedstawicielach górniczego stanu. Dziś przy rondzie, znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Mikołaja Kopernika i 11-go Listopada symboliczne odsłonięto tabliczkę z nazwą Rondo Żołnierzy Górników.

To inicjatywa prezydenta miasta oraz Okręgowego Zarządu Związku Żołnierzy – Górników Represjonowanych Politycznie.

Wcześniej prezydent w towarzystwie braci górniczej złożył kwiaty pod pomnik wybitnego geologa, prof. Stanisława Pawłowskiego. Jest on symbolem wyrażenia wdzięczności mieszkańców Tarnobrzega za odkrycie złóż siarki w okolicach miasta.

Po uroczystości przy rondzie nastąpiło przejście do kościoła pw. św. Barbary, gdzie biskup diecezji sandomierskiej Krzysztof Nitkiewicz odprawił mszę świętą w intencji górniczej braci, a pod pamiątkową tablicą poświęconą żołnierzom – górnikom złożone zostały wiązanki kwiatów.