Strona główna POWIATY Rondo otwarte, iluminacje włączone

Rondo otwarte, iluminacje włączone

W czwartek, 5 grudnia w Staszowie dokonano symbolicznego otwarcia Ronda im. Elektrowni Połaniec. Wydarzenie to połączono z uruchomieniem iluminacji świątecznych na rondzie oraz w całym mieście.

Rondo zlokalizowane na skrzyżowaniu ulic Targowej, Kościuszki i nowego odcinka obwodnicy podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Staszowie zyskało imię Elektrowni Połaniec. Samorząd miasta i gminy Staszów przychylił się do wniosku Enea Elektrownia Połaniec i jednogłośnie podjął decyzję o nadaniu nazwy. Tym samym włączył się w obchody 40-lecia jednego z największych zakładów w regionie.

Jak podkreśla Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów nazwanie ronda imieniem elektrowni jest symbolicznym podziękowaniem za jej zasługi w rozwoju regionu w tym ziemi staszowskiej. – Powstanie elektrowni w Połańcu stało się bardzo mocnym impulsem rozwojowym dla całego regionu, w tym również dla gminy Staszów. Wiele razy, na przestrzeni tych czterdziestu lat, mogliśmy liczyć na wsparcie elektrowni. Dziś nasza współpraca również układa się bardzo dobrze, za co bardzo dziękuję – mówi burmistrz Staszowa podczas konferencji prasowej inaugurującej uroczyste otwarcie Ronda im. Elektrowni Połaniec. Podczas spotkania z dziennikarzami przedstawiciele zarządu spółki Enea oraz burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawili skalę dotychczasowych działań oraz nakreślili kilka punktów przyszłej współpracy.
– Muszę powiedzieć, że współpraca z samorządem gminy Staszów jest przykładem modelowym. Wspólnie z miastem Staszów Enea Połaniec zrealizowała już wiele projektów, w tym także tych ekologicznych. Razem dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu staszowskiego. Przykładem naszej współpracy są przedsięwzięcia zrealizowane wspólnie z Policją, OSP, z przedszkolakami czy seniorami. Prężnie działamy na rzecz rozwoju staszowskiego sportu, który zrzesza dzieci, młodzież i dorosłych z całego powiatu staszowskiego – mówił Lech Żak prezes zarządu Enei Połaniec S.A.
Pytany przez dziennikarzy o nowe pomysły możliwe do realizacji wspólnie ze staszowskim samorządem, wskazał między innymi na ekologiczne projekty edukacyjne, dotyczące zużycia energii z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu (kamery termowizyjne), czy wybudowanie w Staszowie stacji do ładowania samochodów elektrycznych.
Otwarcie ronda im. Elektrowni Połaniec nastąpiło o godzinie 15.40. Symboliczne przecięcie wstęgi połączono z uruchomieniem iluminacji świątecznej, sfinansowanej kosztem 15 tysięcy złotych przez Eneę Połaniec, a także oficjalnym włączeniem wszystkich iluminacji świątecznych na terenie miasta, które zamontował staszowski magistrat.

W tym roku na terenie Staszowa zaświeci się blisko 100 różnego rodzaju elementów świątecznych. Udekorowano nimi między innymi staszowski Rynek, ulice: Mickiewicza, Opatowską i Jana Pawła II, Park Adama Bienia, a także ronda zlokalizowane na terenie miasta. – Każdego roku przeznaczamy około 10 tysięcy złotych na zakup nowych elementów dekoracyjnych. Dużą pomocą służy nam Zakład Energetyki Cieplnej, który również wspiera finansowo zakup świetlnych dekoracji. W tym roku również pojawiły się nowe elementy. Myślę, że spodobają się one naszym mieszkańcom i będą miłym podkreśleniem świątecznej atmosfery – mówi burmistrz Leszek Kopeć.

www.staszow.pl