Strona główna POWIATY Robert Stachowicz nowym zastępcą burmistrza

Robert Stachowicz nowym zastępcą burmistrza

Burmistrz Jacek Tarnowski powołał z dniem 04 czerwca 2020 r. Roberta Stachowicza na stanowisko nowego zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Nowy zastępca burmistrza uprzednio przez wiele lat zasiadał w zarządzie grzybowskiego “Siarkopolu”, a następnie kierował Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów i współpracy z samorządami.

             Od zawsze związany był z życiem środowiska.  Początkowo były to Zakłady Cementowe w Nowinach, następnie „Siarkopol” Grzybów, gdzie zajmował się eksploatacją, sprawami środowiska, rekultywacją terenów wyeksploatowanych, uczestniczył w przenoszeniu kopali do Osieka prowadząc działania organizacyjne w kierunku podziału przedsiębiorstwa i pełnił funkcje kierownika części likwidacyjnej. Robert Stachowicz posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów. Brał udział w tworzeniu Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, był członkiem Rady Nadzorczej spółki administracyjnej. W tym czasie pozyskano nowe podmioty gospodarcze.

           Nowy zastępca burmistrza był inicjatorem bardzo ważnego projektu odpadowego.  W latach 2001 – 2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku. Dzięki temu zadaniu rozpoczął aktywną współpracę z samorządami, co pozwoliło na efektywną realizację projektu Zakładu Gmin w Rzędowie. Robert Stachowicz objął funkcję Prezesa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, którą pełnił do końca lipca 2018r. Spółka skutecznie aplikowała o środki finansowe i uruchomiła zakład. W ostatnim roku funkcjonowania jak podkreśla zastępca  dzięki wieloletniej, dobrej współpracy z Burmistrzem Połańca – Jackiem Tarnowskim  udało się utrzymać projekt w realizacji, w rękach samorządowych i  przedyskutować kilka projektów innowacyjnych.

             Zastępca Burmistrza przyznaje, że obecną posadę traktuje jako swojego rodzaju wyzwanie, aczkolwiek działanie w obszarze samorządowym nie jest Mu obce i ma świadomość problematyki na różnych płaszczyznach. Nowe zadanie przyjmuje z radością licząc na dobrą współpracę z burmistrzem, Radą, pracownikami na rzecz społeczeństwa.

           Na pytanie o główny priorytet w pracy zastępca burmistrza odpowiada, że będzie to czas wyzwań i ciężkiej pracy, a przy tym dokładania wszelkich starań, aby cele społeczne mogły być w pełni zrealizowane.

          Prywatnie Zastępca interesuje się turystyką, historią – szczególnie ludzkim losem i niezmiennie od lat aspektami środowiskowymi. Zapytany o pierwsze wrażenie z pracy w połanieckim magistracie zastępca burmistrza podkreśla pozytywną organizację urzędu w perspektywie ostatnich wydarzeń epidemicznych, gdzie każdy zainteresowany może załatwić sprawę, a z drugiej strony wprowadzenie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na  bardzo dużym poziomie.

            Zastępca podkreślił w rozmowie bogate walory wizerunkowe Połańca oraz widoczne wsparcie przez gminę przedsiębiorczości, stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych zakładów pracy, a także bogate zaplecze wizerunkowe jako miejsca do zamieszkania. Jak twierdzi nowy Zastępca Miasto i Gmina Połaniec na dzień dzisiejszy potrzebuje kontynuacji dobrych decyzji władz i przedsięwzięć dla dalszego rozwoju naszego regionu.  

 

www.portal.polaniec.eu