Strona główna POWIATY mielecki Remont zakończony – droga jak nowa

Remont zakończony – droga jak nowa

Kolejna inwestycja drogowa w Powiecie Mieleckim zakończona. Za blisko 2,5 mln PLN został wyremontowany ciąg dróg powiatowych o łącznej długości 7,3 km.

O takiej drodze w naszej miejscowości marzyliśmy od lat – mówią zadowoleni mieszkańcy Sarnowa w gminie Tuszów Narodowy. Zakończył się remont dróg powiatowych Nr 1 139R relacji Grochowe I – Sarnów w km 0+000 – 5+822 i Nr 1 140R relacji Tuszów – Sarnów – Ostrowy Baranowskie w km 2+010 – 2+900 i w km 6+450- 7+042.

Zakres prac obejmował remont nawierzchni dróg na łącznej długości 7,304 km w technologii: warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr 4cm, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym.

Jednocześnie wyremontowane zostały chodniki w miejscowościach: Grochowe (na długości 450 m), Czajkowa (na długości 510 m) i Sarnów (na długości 700 m).

Jak ocenia Stanisław Lonczak, Starosta Mielecki inwestycje w infrastrukturę drogową nigdy nie miały się lepiej. – To dobra passa. W ubiegłym roku, który był rekordowy pod wzglę-dem takich inwestycji od wielu lat, udało się nam wyremontować łącznie 22,4 km dróg na terenie powiatu. W tym roku to już ponad 30 kilometrów – ocenił S. Lonczak.

Łączny koszt inwestycji to 2.438.113,92 PLN (brutto), z czego 60% (1.462.868 PLN) to dofi-nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałą część – 40% kosztów (975.245 PLN)
Dołożyło mieleckie Starostwo.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A z Dębicy.

www.powiat-mielecki.pl