Strona główna POWIATY Miasto Tarnobrzeg Remont ul. Mickiewicza na finiszu

Remont ul. Mickiewicza na finiszu

Niebawem koniec uciążliwości dla kierowców. Pogoda sprzyja drogowcom, prace przy przebudowie ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu, na wysokości osiedla Miechocin, ukończone zostaną więc wcześniej niż zakładano.

Nie w pierwszych dniach listopada, a jeszcze w sierpniu zakończony zostanie remont ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Wisłostrada i ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ulicami Orląt Lwowskich i Siarkową. Wykonano już pełen zakres prac bitumicznych – trasę główną, skrzyżowania i zjazdy, tak samo pełen zakres robót branżowych w zakresie oświetleniowym, teletechnicznym oraz kanalizacyjnym. Ukończono też już prace przy murze w obrębie kościoła. Na ukończeniu są prace z zakresu brukarskiego, czyli układanie ciągu pieszo-rowerowego, krawężnika, wykonywanie odwodnienia oraz umacnianie skarp płytami ażurowymi. Teren inwestycji jest już porządkowany, trwa piaskowanie chodników, plantowanie i obsypywanie ziemią terenów przyległych do chodników. Pozostanie jeszcze wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wciąż jeszcze na tym odcinku ul. Mickiewicza obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu – ruch jednokierunkowy (w stronę Nowej Dęby). O zakończeniu prac i powrocie zwyczajowej organizacji, na co z utęsknieniem czekają kierowcy, poinformujemy.

www.tarnobrzeg.pl