Strona główna POWIATY mielecki Ranking Aktywnych Gmin Podkarpacia 2022 „Złota Setka”

Ranking Aktywnych Gmin Podkarpacia 2022 „Złota Setka”

To już 15. edycja rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia organizowanego przez Nowiny oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Małopolski Instytut Gospodarczy.

Wczoraj (30.11.22) w imieniu Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego statuetkę za zajęcie 1. miejsca przez Gminę Mielec odebrał I Z-ca Paweł Pazdan, z rąk Radosława Wiatra (wicewojewody podkarpackiego) oraz Jaromira Kwiatkowskiego (zastępca redaktora naczelnego Nowin).

Uroczystość miała miejsce w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Celem niniejszego konkursu jest zaprezentowanie aktywności samorządów, organizacji oraz mieszkańców gmin na Podkarpaciu.

Ranking bazuje na danych za rok ubiegły i bierze pod uwagę takie parametry jak: dochody własne na 1 mieszkańca, wydatki ogółem na 1 mieszkańca, wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca, udział dochodów własnych w dochodach ogółem , udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, a także saldo: dochody ogółem- wydatki ogółem na 1 mieszkańca.

mielec.pl