Strona główna POWIATY Rajd po Puszczy Sandomierskiej

Rajd po Puszczy Sandomierskiej

W dniach 22- 23 października 2021 r. odbył się „Rajd po Puszczy Sandomierskiej” realizowany przez Towarzystwo Włościańskie „Ługi”. Brały  w nim udział dzieci i młodzież z terenu gminy Nowa Dęba. Rajd był okazją, do prezentacji walorów turystycznych i zasobów przyrodniczych naszej gminy. Głównym punktem wydarzenia była piesza wycieczka do Budy Stalowskiej. Na miejscu młodzi ludzie spotkali się z leśniczym Remigiuszem Adamczykiem, który podczas wędrówki ścieżką przyrodniczą przybliżył im specyfikę gospodarki leśnej oraz przedstawił zasoby przyrodnicze obszaru „Natura 2000”. Uczestnicy rajdu  oglądali także filmy o tematyce przyrodniczej, wspólnie przygotowywali posiłki, wzięli udział w zorganizowanym ognisku, co sprzyjało pogłębianiu więzi społecznych. W nocy nie zabrakło też wart oraz próbnego alarmu ewakuacyjnego. Dzięki uczestnictwu w biwaku mogli również aktywnie spędzić wolny czas zapoznając się z  historią swojej „Małej Ojczyzny”.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w przebiegu rajdu – Gminie Nowa Dęba za dofinansowanie,  Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowa Dęba p. Kazimierzowi Kopciowi za zajęcia o walorach Puszczy Sandomierskiej oraz niezastąpionym wolontariuszom: ks. Kamilowi Dziurdziowi, Edycie Wdowiak, Joannie Jachyrze-Szwedo, Edycie Janiak, Sylwii Konefał, Ewie Rawskiej oraz Stanisławowi Rawskiemu.

Towarzystwo Włościańskie „Ługi”

RL/MS
nowadęba.pl