Strona główna POWIATY mielecki Rada Miejska uchwaliła budżet Mielca na rok 2020

Rada Miejska uchwaliła budżet Mielca na rok 2020

Podczas XVI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w poniedziałek 23 grudnia podjęto uchwałę budżetową Miasta Mielca na rok 2020.

Nim do tego doszło do uchwały wprowadzono autopoprawki wynikające z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i zmiany zaproponowane przez Prezydenta. Zmiany te pozwoliły na zmniejszenie wydatków o kwotę 1 mln 413 tys. zł.

Ostatecznie zaplanowane dochody miasta na rok 2020 mają wynieść 375 milionów 165 tysięcy złotych przy planowanych wydatkach – 437 milionów 132 tys. zł. Deficyt w wysokości 61 mln 967 tys. zł. będzie pokryty głównie przez emisję obligacji i kredyt bankowy.

Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych, 10 było przeciwnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W strukturze dochodów subwencje stanowią 12,85%, dochody własne – 57,92%, a dotacje celowe – 29,23%. Wpływy z podatku PIT wyliczono na poziomie 69 mln 125 tys. zł., z a podatku CIT – 6 mln zł. Subwencja oświatowa wyniesie 48 mln 203 tys. zł. a dotacje celowe – 109 mln 647 tys. zł.

Na ogólną kwotę wydatków (437 mln 132 tys. zł.) składają się wydatki bieżące – 324 mln 332 tys. zł. i wydatki majątkowe – 112 mln 800 tys. zł. stanowiące 25,80 %. Kwoty wydatków ogółem.

Najwięcej pieniędzy z budżetu Mielca 2020 przeznaczonych zostanie na oświatę (120 mln 337 tys. zł. i na pomoc społeczną (101 mln 546 tys. zł.). Na gospodarkę komunalną zarezerwowano 68 mln 895 tys. zł, a na kulturę fizyczną – 60 mln 179 tys. zł. Kolejne pozycje w strukturze wydatków  stanowią transport (36 mln 35 tys. zł.), administracja publiczna (18 mln 688 tys. zł.), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (11 mln 178 tys. zł.) oraz gospodarka mieszkaniowa (6 mln 951 tys. zł. )

Na inwestycje w ramach Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok przeznaczone zostanie 1 mln 971 tys. zł. Inne największe inwestycje które będą realizowane bądź będą kontynuowane w roku 2020 to m.in. budowa hali sportowej z basenem, budowa Przedszkola Miejskiego nr.20, przebudowa Hali Targowej, rozbudowa terenów zielonych, budowa układu retencji wód, przebudowa parteru kamienicy przy ulicy Mickiewicza 13, modernizacja ul. Przemysłowej wraz z przebudową ronda przy bramie głównej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec i remont ul. Królowej Jadwigi wraz z budową ulicy Św. Anny.

Na przedświątecznej sesji radni podjęli także uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielca na lata 2020 – 2043.

www.mielec.pl