Strona główna POWIATY Punkt konsultacyjny KOMPAS

Punkt konsultacyjny KOMPAS

Od 1 września swoją działalność rozpoczyna Punkt Konsultacyjny KOMPAS, do którego zapraszamy zarówno rodziców dzieci eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, jak i młodych ludzi chcących skorzystać ze wsparcia w tym zakresie.

Głównym celem działania punktu jest świadczenie pomocy w formie poradnictwa i konsultacji w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem dzieci i młodzieży od narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych.

Z pomocy punktu mogą skorzystać osoby mieszkające w Stalowej Woli oraz młodzież ucząca się w szkołach na terenie miasta.

Punkt Konsultacyjny KOMPAS mieści się w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 8 (dawna Poradnia MONAR).

Punkt będzie czynny w poniedziałki i środy w godzinach od 14.30 do 18.30.

Porady i konsultacje świadczone w punkcie są BEZPŁATNE, a jego działalność jest finansowana w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomoc w punkcie świadczą specjaliści psychoterapii uzależnień.

 

www.stalowawola.pl