scholarship research paper case study paper format writing conclusion examples mars research paper new criticism example essay same sex marriage argument essay
3.3 C
Tarnobrzeg
wtorek, 13 kwietnia, 2021
Strona główna POWIATY Pulsoksymetry dla mieszkańców Gminy Dwikozy

Pulsoksymetry dla mieszkańców Gminy Dwikozy

Wójt Gminy Dwikozy informuje, że mieszkańcy Gminy Dwikozy mogą nieodpłatnie wypożyczyć pulsoksymetr.

Pulsoksymetry dostępne są:

  • u wszystkich Sołtysów z terenu Gminy Dwikozy,
  • w Kołach Gospodyń Wiejskich,
  • w Stowarzyszeniu „Klub Seniora” w Nowym Kamieniu,
  • w Stowarzyszeniu „Aktywni dla Słupczy” w Słupczy,
  • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dwikozach.

Gmina Dwikozy otrzymała 50 szt. pulsoksymetrów w ramach projektu pn. ,,Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

www.dwikozy.gmina.pl