Strona główna POWIATY Przyznano granty na prace badawczo-rozwojowe

Przyznano granty na prace badawczo-rozwojowe

25 zespołów naukowych z trzech rzeszowskich uczelni otrzymało we wtorek granty na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Stypendia przyznało Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), które przeznaczyło na ten cel niemal
4 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Jak powiedział w trakcie uroczystości marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, przyznanie grantów jest to ważny etap w rozwoju PCI. Przypomniał, że PCI jest nową instytucją na mapie Podkarpacia. „Ta instytucja ma charakter innowacyjny, będzie wspierała cały proces inwestycyjny, gospodarczy w naszym regionie. Jest też instytucją pionierską w skali kraju” – dodał.

Ortyl podkreślił, że granty to początek drogi, której finałem mają być patenty, wynalazki, start-upy i przedsiębiorstwa spin-off (spółki uczelniane). „Czyli wszystko to, co wiąże się z konkretnym produktem, wejściem na rynek, także ten międzynarodowy” – powiedział marszałek.

Do PCI wpłynęło w sumie ponad 100 wniosków o dofinansowanie z trzech uczelni: Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Komisja wyłoniła 25, które otrzymały dofinansowanie. Dziedziny, które reprezentują projekty to m.in. motoryzacja, lotnictwo i turystyka.

Prezes PCI Jacek Kubrak powiedział, że celem instytucji jest doprowadzenie do wydzielenia z uczelni spółek (tzw. spin-off), które prowadzić będę nagrodzone zespoły. „Liczymy, że podejmą one wyzwania rynkowe” – dodał. Jego zdaniem z 25 nagrodzonych wniosków 16 ma szansę na komercjalizację.

„Istotą projektu, w ramach którego przyznaliśmy granty, jest przede wszystkim praca z tymi zespołami naukowymi tak, by to, co robią było dopasowane do rynku i przez ten rynek oczekiwane. Dlatego jednym z kluczowych kryteriów przyznania grantów była zdolność komercjalizacyjna prac B+R” – powiedział prezes PCI.

Kubrak zapowiedział, że w przyszłym roku PCI ogłosi kolejne nabory na granty, które wspierać będą prace B+R prowadzone na podkarpackich uczelniach.

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Sylwester Czopek podkreślił, że przyznanie grantów służyć będzie urynkowieniu badań prowadzonych na uczelni. „Te dzisiejsze granty są przepustką do uzyskania większych grantów, które mogą doprowadzić do naprawdę bardzo dużych rzeczy. Dziś nauki nie da się uprawiać bez środków finansowych, zwłaszcza jeśli dotyczy to badań, które mają być wykorzystane w gospodarce” – powiedział.

Z kolei prorektor Politechniki Rzeszowskiej Mariusz Oleksy zwrócił uwagę, że wnioski, które zostały dofinansowane są bardzo dobrze przygotowane. „Jestem przekonany, że przyczynią się do wzrostu innowacyjności na Podkarpaciu. Przede wszystkim przełożą się na przemysł i zostaną wdrożone do produkcji” – dodał Oleksy. (PAP)

autor: Wojciech Huk

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl