Strona główna POWIATY Przypominamy o zmianach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Przypominamy o zmianach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Szanowni mieszkańcy

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku nieruchomości niezamieszkałe (firmy, instytucje) zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wyłączenie powyższych nieruchomości z systemu powoduje, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne obowiązany jest z dniem 1 stycznia 2020 roku do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Staszów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymagane jest posiadanie stosownej umowy oraz dowodów opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Leszek Kopeć

www.staszow.pl