Strona główna POWIATY mielecki Przypominamy o elektronicznej rekrutacji do żłobków oraz kryteriach naboru

Przypominamy o elektronicznej rekrutacji do żłobków oraz kryteriach naboru

Elektroniczna rekrutacja oraz nowe kryteria naboru do żłobków – od stycznia wprowadzone zostały kluczowe zmiany, o których zainteresowani rodzice powinni pamiętać.

Choć rekrutacja elektroniczna do żłobków uruchomiona została w październiku 2019 roku, to jej bezwzględny obowiązek stosowania obowiązuje od stycznia 2020 roku.

Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego i polega na wypełnieniu formularza w formie elektronicznej znajdującego się na stronie internetowej: https://eurzad.um.mielec.pl. Do żłobków wchodzących w skład Zespołu Żłobków Miejskich mogą być przyjmowane dzieci z terenu Gminy Miejskiej Mielec. Natomiast przyjęcia realizowane są w sposób ciągły, przez cały rok, zależą jednak od liczby wolnych miejsc w danym żłobku.

W odróżnieniu od lat ubiegłych, gdzie podczas przyjęcia do żłobka decydowała kolejność zgłoszeń, obecnie obowiązują kryteria wraz punktami.

Obowiązujące kryteria:

  1. Dziecko niepełnosprawne, co do którego nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające mu korzystanie ze żłobka – 20 pkt,
  2. Wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci w rodzinie) – 20 pkt,
  3. Oboje z rodziców dziecka pracują lub uczą się w systemie dziennym/rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w systemie dziennym – 19 pkt,
  4. Dziecko objęte pieczą zastępczą – 19 pkt,
  5. Co najmniej jeden rodzic dziecka posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy – 15 pkt,
  6. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego żłobka – 15 pkt,
  7. Równoczesne zgłoszenie dwoje lub więcej dzieci do tego samego żłobka – 10 pkt,

Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać pod adresem: http://zlobki.mielec.pl/informacja-dyrektora-zespolu-zlobkow-miejskich-w-mielcu-2/ lub pod nr telefonu:

Żłobek Miejski nr 3, ul. Pisarka 9 – 17 787 46 51

Filia Żłobek nr 3, ul. Drzewieckiego 11 – 17 787 46 55

Żłobek Miejski nr 5, ul. Konopnickiej 2 – 17 787 46 61

Żłobek Miejski nr 7, ul. Botaniczna – 17 787 46 71

www.mielec.pl