Strona główna POWIATY mielecki PRZYPOMINAMY O DODATKOWYM NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE

PRZYPOMINAMY O DODATKOWYM NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA DOFINANSOWANIE UNIJNE DO INSTALACJI OZE

W związku z uwolnieniem się jednej instalacji, na którą nie ma osób chętnych na liście rezerwowej, Prezydent Miasta Mielca ogłasza dodatkowy nabór uzupełniający na następującą instalację:

KOTŁY

Kocioł centralnego ogrzewania opalany biomasą – 20 kW – 1 szt.

Nabór Deklaracji od Mieszkańców prowadzony  będzie w trybie ciągłym od dnia 26 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

Deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój 32
w godzinach otwarcia Urzędu (pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. – 7:30 – 15:30).

O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ do momentu wyczerpania dostępnych urządzeń.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Projektu, zostaną zapisane na listę rezerwową Uczestników Projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń i będą mogły wziąć udział w Projekcie, w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. W miejsce Uczestnika z listy podstawowej zostanie wybrany pierwszy w kolejności Uczestnik z listy rezerwowej, który zadeklarował chęć montażu takiej samej instalacji.

Wszelkie informacje dotyczące Projektu są udzielane pod numerem telefonu: 505 434 529

Poniżej dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załącznik nr 2  oświadczenie o zasiedleniu

Załącznik nr 3 – eternit

Załącznik nr 4 – oświadczenie de minimis

Załącznik nr 5 – oświadczenie o wykorzystaniu energii

Regulamin – nabór uzupełniający

mielec.pl