Strona główna POWIATY Przetarg na sprzedaż drzewa w Siedleszczanach

Przetarg na sprzedaż drzewa w Siedleszczanach

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 03 kwietnia 2020 roku (piątek) o godz. 9-tej, odbędzie się I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew gatunku:

 topola osika
wierzba krucha
robinia akacjowa
dąb szypułkowy
wiąz pospolity (wraz z gałęziami)

 

pozyskanych z gruntu Gminy Baranów Sandomierski położonych w miejscowości Siedleszczany.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski – Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg o/Baranów Sandomierski

nr: 90 9434 1067 2004 1400 0130 0010 – w terminie do dnia 02.04.2020 r.

Zbiórka osób zainteresowana przetargiem obok posesji cegielni w Siedleszczanach.

www.baranowsandomierski.pl