Strona główna POWIATY Przekazanie auta dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

Przekazanie auta dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

W dniu 15 listopada odbyło się przekazanie przez Gminę Połaniec samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu.

W przekazaniu udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Tarnowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Lolo, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu Pani Anna Konat, Radna Rady Miejskiej Pani Joanna Witek, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu oraz pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu.

Obecnie Środowiskowy Dom Samopomocy liczy 60 uczestników z czego 31  to osoby niepełnosprawne z orzeczeniami. Gmina zapewnia codzienny dowóz

46 uczestnikom, w tym 24 osobom niepełnosprawnym – w tym jednej osobie na wózku inwalidzkim.

Dotychczas ŚDS w Połańcu nie posiadał auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, co znacznie utrudniało codzienne funkcjonowanie placówki, dlatego jego zakup był  niezbędny.

Auto posiada 23 miejsca (22+1) i  jest dopuszczone do ruchu jako autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 2 osób na wózkach inwalidzkich w ramach projektu pn.: „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 2019 r. współfinansowanego ze środków PFRON

Pojazd jest fabrycznie nowy, marki MERCUS (na bazie MERCEDES-BENZ Sprinter 519).

Wykonawcą zadania jest firma TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O.
z Warszawy.

Zakup samochodu przyczynił się do wyrównania szans uczestników w dostępie do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Połańcu przez umożliwienie dojazdu do tej placówki odpowiednio przystosowanym dla tych osób pojazdem. Ponadto  łatwiejszy dostęp do usług jakie oferuje placówka wpłynie korzystnie na integrację społeczną.

Najważniejszym jednak elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy w trakcie przewozu osób niepełnosprawnych.

Zadanie zostało zrefundowane ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – 2019 r.

Całkowita wartość pojazdu: 356 700,00 zł

Wysokość dofinansowania: 236 005,00 zł

Wkład własny Gminy Połaniec: 120 695,00 zł

Zakup pojazdu z pewnością wpłynie na polepszenie komfortu dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu oraz  przyczyni się do wzrostu procesu integracji społecznej osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, którzy będą mogli być nie tylko dowożeni do placówki, ale także będą mogli uczestniczyć w organizowanych wycieczkach, imprezach plenerowych, wyjazdach do instytucji kultury, na różnego rodzaju zawody sportowe i konkursy organizowane dla osób niepełnosprawnych, co z pewnością przyczyni się do poprawnego przebiegu rehabilitacji społecznej tych osób.

www.portal-polaniec.eu