Strona główna POWIATY mielecki Przedszkole Miejskie nr 20 w Mielcu Przedszkolem marzeń

Przedszkole Miejskie nr 20 w Mielcu Przedszkolem marzeń

Dwie nowe grupy przedszkolne, zakup wyposażenia do pięciu sal, zajęcia korekcyjne i logopedyczne – to tylko część działań, które realizowane będą w Przedszkolu Miejskim nr 20 w ramach projektu „Przedszkole marzeń – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Mielec”, na który to projekt Urząd Miejski w Mielcu otrzymał ponad 600 tysięcy złotych dofinansowania.

Nowe oddziały

Przedszkole Miejskie nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu funkcjonuje obecnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 11. Warto wspomnieć, że obecnie trwa budowa nowego budynku, która ma zakończyć się w drugim kwartale bieżącego roku. Dzięki realizacji projektu, utworzone zostaną dwa nowe oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. To także szansa na dodatkowe zatrudnienie dla czterech nowych nauczycieli, pomocy nauczyciela oraz dwóch woźnych oddziałowych.

Nowoczesne sale

W ramach wyposażenia sal, poza dwoma salami przeznaczonymi dla nowych oddziałów, przedszkole zyska w pełni przystosowaną salę dla osób niepełnosprawnych, salę logopedyczną, korekcyjną oraz salę świateł, w której możliwe będzie prowadzenie terapii dobieranej indywidualnie do potrzeb dziecka. Sala ta zapewnia wolność wyboru bodźców, których w danym momencie dziecko potrzebuje najbardziej.

Zajęcia korekcyjne i logopedyczne  

Celem działań jest, między innymi, zmniejszenie wad postawy i wymowy u dzieci. Dlatego projekt obejmuje współfinansowanie zajęć korekcyjnych i logopedycznych dla 250 dzieci. Zajęcia odbywać się będą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Szkolenia dla nauczycieli

Odpowiednia wiedza i umiejętności nauczycieli mają bezpośredni wpływ na rozwój dzieci.  W ramach projektu finansowane będą szkolenia dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć zgodnie z metodą F. Froebla. Metoda ta opiera się na innowacyjnym podejściu do zajęć, kreatywnych pomysłach na zabawę oraz twórczych i niebanalnych rozwiązaniach pedagogicznych.

Pomoce dydaktyczne

Poza przeszkoleniem nauczycieli, do osiągnięcia zamierzonego efektu, potrzebne są także pomoce dydaktyczne. Pomoce dydaktyczne w metodzie Froebla nazywane są „darami”. Komplet materiałów dydaktycznych składa się z 14 pudełek oraz dołączonej do zestawu siatki geometrycznej, która stanowi wsparcie w pracy. Materiały edukacyjne posiadają certyfikaty CE.

Dofinansowanie 

Całkowita wartość projektu to kwota 746 655,57 zł. Wartość dofinansowania – 671 739,97 zł z czego 634 657,23 zł ze środków europejskich, a 37 082,74 zł ze środków dotacji celowej. Wkład własny Gminy Miejskiej Mielec wyniesie 74 915,60 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana 28 sierpnia 2019 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

www.mielec.pl