Strona główna POWIATY mielecki Przedsiębiorco – możesz wnioskować o ulgę

Przedsiębiorco – możesz wnioskować o ulgę

Prezydent Miasta Mielca informuje, że przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą podatku mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi podatkowej w postaci:

1) odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;

2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie art. 67 a i art. nast. Ordynacji podatkowej. Przesłanką udzielenia ulgi jest ważny interes podatnika lub interes społeczny.

Udzielona ulga będzie stanowić pomoc de minimis,  co wiąże się z obowiązkiem złożenia przez wnioskodawcę zaświadczeń/oświadczeń  o wielkości otrzymanej pomocy przez przedsiębiorcę (limit otrzymanej pomocy de minimis wynosi 200 000 euro w okresie ostatnich 3 lat).

Więcej informacji po numerem telefonu: 17 787 43 24

www.mielec.pl