Strona główna POWIATY mielecki Przeczytaj zanim odwiedzisz Wydział Komunikacji

Przeczytaj zanim odwiedzisz Wydział Komunikacji

KOMUNIKAT

STAROSTY POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 15 marca 2020r.

Informuje się interesantów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu, że 30-dniowy termin rejestracji pojazdu sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszenia w takim samym terminie nabycia / zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w obecnej sytuacji epidemiologicznej będzie traktowany z uwzględnieniem pojęcia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 140mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

W uzupełnieniu Komunikatu Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 13 marca 2020r. informuję, że:

1. Od dnia 16 marca 2020r. do odwołania Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu zostaje wyłączony ze swobodnego ruchu osób, natomiast nie przerywa pracy. Tylko w wyjątkowych przypadkach, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji internetowej lub telefonicznej na wyznaczoną godzinę w danym dniu, mieszkańcy powiatu mieleckiego zostaną pojedynczo wpuszczani do budynku Wydziału Komunikacji.

2. Rezerwacji telefonicznej w konkretnych sprawach można dokonać pod numerami telefonów wyszczególnionych w Komunikacie Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 13 marca 2020r.

3. Sprawy z zakresu:

 • rejestracji pojazdu,
 • rejestracji czasowej pojazdu,
 • wyrejestrowania pojazdu,
 • czasowego wycofania pojazdu z ruchu,
 • odbioru stałego dowodu rejestracyjnego,
 • dokonania zmian w dowodzie rejestracyjnym (wpisanie adnotacji: HAK, GAZ, VAT, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wtórnik nalepki kontrolnej),
 • zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu,
 • wtórnik tablicy rejestracyjnej,
 • dodatkowa tablica rejestracyjna, zaświadczenia,

można załatwić korespondencyjnie za pośrednictwem poczty lub kuriera.

W tym celu należy przesłać na adres Urzędu, tj.:

Starostwo Powiatowe w Mielcu,
Wydział Komunikacji,
39-300 Mielec,
ul. Wyspiańskiego 6

 • wypełniony i podpisany obustronnie wniosek do konkretnej sprawy z podanym numerem telefonu do kontaktu i zwrotnym adresem korespondencyjnym,
 • wszystkie wymagane załączniki do wniosku,
 • dowody dokonanych wymaganych opłat na rachunek Starostwa Powiatowego w Mielcu, nr konta bankowego: 94 1020 4391 0000 6502 0170 9484, (opłata skarbowa nr konta bankowego 96 1020 4391 0000 6802 0167 5545),
 • w przypadku sprawy dot. rejestracji pojazdu, tablice rejestracyjne lub w przypadku rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, podpisane oświadczenie o braku tablic,

Druki wniosków do konkretnych spraw w Wydziale Komunikacji można pobrać ze strony internetowej: www.powiat-mielecki.pl ; zakładka: dla mieszkańców/ wydział Komunikacji.

Decyzje administracyjne, wraz z dokumentami, a w przypadku rejestracji pojazdu z tablicami rejestracyjnymi, odesłane zostaną przez Wydział Komunikacji na wskazany przez Wnioskującego adres korespondencyjny za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Niekompletne wnioski, w tym wnioski zawierające braki wymaganych załączników, pozostaną bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie i załatwienie sprawy przez Urząd nastąpi zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zachęcamy również do składania wniosków zbycia/nabycia pojazdu w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP).

Informacje dotyczące wysyłania za pośrednictwem poczty lub kuriera wniosków wraz z dokumentami do Wydziału Komunikacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 • Rejestracja pojazdów (dotychczasowy bilet „A”): 17 78 00 421; 17 78 00 427; 17 78 00 428,
 • Wyrejestrowanie pojazdu, zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu, wtórnik tablicy, dodatkowa tablica, zaświadczenia (dotychczasowy bilet „B”): 17 78 00 426,
 • Odbiór stałych dowodów rejestracyjnych, wpisanie adnotacji do dowodu rejestracyjnego, dopisanie/wykreślenie współwłaściciela, wtórnik nalepki kontrolnej (dotychczasowy bilet „C”): 17 78 00 447.

W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu mieleckiego, Państwa i Państwa rodzin, a także pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu, zwracam się z prośbą o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Wydziale Komunikacji w celu załatwienia spraw.

Zachęcamy by do załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji korzystać z możliwości korespondencyjnego przesłania wniosków z wykorzystaniem poczty lub kuriera oraz skrzynki podawczej ePUAP.

Starosta Powiatu Mieleckiego
Stanisław Lonczak

www.powiat-mielecki.pl