Strona główna POWIATY Przeciwpowodziowy konwent wójtów i burmistrzów

Przeciwpowodziowy konwent wójtów i burmistrzów

Informacja Małgorzaty Wajdy, dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, na temat inwestycji zabezpieczających powiat tarnobrzeski przed powodzią była jednym z najważniejszych punktów Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Tarnobrzeskiego, który został zorganizowany w miniony wtorek, 9 lutego, w siedzibie starostwa powiatowego.

– Przez wiele lat na północy naszego województwa nie udawało się wykonać kompleksowych zabezpieczeń przed powodzią – przypomniała Małgorzata Wajda dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. – Wiemy, że wały które powstały w rejonie Wisły, Trześniówki Łęgu i pochodzące z okresu międzywojennego, w niektórych miejscach były za niskie, czy po prostu uszkodzone. Trzeba było zmienić ten stan rzeczy, ale tak naprawdę wykonanie pojedynczych zadań nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Dopiero kompleksowe wykonanie prawostronnego obwałowania Wisły, obustronnych wałów Łęgu, Trześniówki, Babulówki pozwoli nam na uzyskanie efektów, które dadzą poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców tych terenów.

Prace prowadzone przez Wody Polskie Małgorzata Wajda podzieliła na okresy 2018 – 2020 czyli na zadania które już zostały wykonane, a także na lata 2021 – 2025, czyli na to, co zastało jeszcze do wykonania.

Jak zaznaczyła dyrektor RZGW, wszystko co udało się do tej pory zrobić, zostało sfinansowane dzięki pieniądzom  z Banku Światowego, z programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Odry i Wisły. Ochroną przeciwpowodziową zajęło się Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło od Podkarpackiego Zarządu Melioracji  dotychczasową działalność. I wyjaśniła dlaczego było to niezbędne.

– Mamy do czynienia z coraz częściej obserwowanymi zmianami klimatu – mówiła Małgorzata Wajda. – Ulewne deszcze wywołują wezbrania o ogromniej sile.

Pamiętamy zarówno rok 2001, jak i  i 2010. W 2001 nie inwestowaliśmy w podnoszenie wałów, bo woda się nigdzie nie przelała. Kiedy jednak przyszła powódź w 2010, stało się inaczej.   W Koćmierzowie, na styku dwóch województw, doszło do przerwania obwałowań, w wyniku przelania się wody przez nieco niższą część wału.

Działania przy podnoszeniu i unowocześnieniu wałów stały się niezbędne. Zaczęło się od rozbudowy niespełna 10 km wałów, czyli zadania „Wisła etap 1”  w Koćmierzowie, które trwało  od 2017 do 2018 roku. Inwestycja ta kosztowała 32,2 mln. zł.

W 2020 roku zostały zakończone kolejne dwie inwestycje: „Wisła etap 2”, czyli budowa ok. 16 km obwałowań na terenie gminy Gorzyce i Radomyśl nad Sanem, których koszt wyniósł 93,6 mln. zł. i „San III” – zadanie łączące się z inwestycją „Wisła etap 2” w miejscowości Wrzawy, którego koszt wyniósł 26,2 mln. zł.

Wody Polskie, jak zapewniła dyrektor Małgorzata Wajda, nie poprzestają na tych działaniach i rozpoczynają kolejne inwestycje. W ciągu najbliższych miesięcy rozpoczęte zostanie  zadanie „Łęg IV”, podczas którego wybudowane zostanie 10 km obwałowań i przepompownia, a wartość tej inwestycji to 80,6 mln. zł.

Kolejne planowane inwestycje wodne to m. in. zadania „San Stalowa Wola”, warta 95,5 mln. zł.  i „Trześniówka 7” – o wartości 23 mln. zł.

Prócz omówienia inwestycji mających chronić powiat tarnobrzeski przed powodzią,  samorządowcy rozmawiali także o innych wspólnych, gminno – powiatowych inwestycjach. Starosta Jerzy Sudoł zapewnił wójtów i burmistrzów, że w 2021 roku  będzie wspierać finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we wszystkich gminach.

Na zakończenie spotkania uczestnicy konwentu zadeklarowali zgodnie, że wesprą finansowo Szpital Powiatowy w Nowej Dębie.

www.tarnobrzeski.pl